Προγράμματα “Άθλησης για Όλους” περιόδου 2019 – 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
T.K. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Κυρίτσης Βασίλης
Τηλ.: 2634038636
Fax:2634021673

Ναύπακτος 27 /11/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει πως ξεκινά τη λειτουργία των παρακάτω Προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” περιόδου 2019 – 2020, την 02 / 12 / 2019.

(Ακολουθεί ωρολόγιο πρόγραμμα 2019-2020)
 Παιδί και Αθλητισμός (2 ) Τμήματα – Kλειστό Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου & Λυκείου .
 Προσχολική ηλικία (1) τμήμα – Kλειστό Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου & Λυκείου
 Άσκηση και Ενήλικες (3) Τμήματα – Κλειστό Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου (2) τμήματα & (1) τμήμα Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Ναυπάκτου ( Πρωϊ )
 Άθληση Γυναίκα (7) Τμήματα – Κλειστό Γυμναστήριο Αντιρρίου (2) τμήματα – Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Εθνικού Παπαχαραλάμπειου Σταδίου (1) τμήμα (Πρωϊ)- Κλειστό Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου-Λυκείου (2) τμήματα & Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου (2) τμήματα.
 Άσκηση Ατόμων με αναπηρίες ΑΜΕΑ (3) Τμήματα – Αίθουσα Κ.Δ.Α.Π

Στο Αθλητικό πρόγραμμα του Δήμου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοικοι (ενήλικες και παιδιά).
Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα αθλητισμού, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που θα διατίθεται από το γραφείο του αθλητικού τμήματος, (Τμήμα Πολιτισμού – Τουρισμού-Παιδείας & Αθλητισμού 3ος Όροφος) Δ/νσης Αλληλεγγύης & Κοιν. Υποθέσεων που εδρεύει στην Ναύπακτο (πρώην Ιατρεία ΙΚΑ), από 11-11-2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
 Αίτηση για κάθε τμήμα άθλησης
 Ιατρική βεβαίωση
 Φωτογραφία
 Διπλότυπο είσπραξης

Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν αντίγραφο της αίτησης στο τμήμα εσόδων του Δήμου (Οικονομική υπηρεσία (Δ/νση Πάροδος Κοζώνη – πίσω από το κτίριο ειρηνοδικείου) για την καταβολή του αντιτίμου.
Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία – ιατρική βεβαίωση και Διπλότυπο είσπραξης και κατατίθεται στο Γραφείο του Αθλητικού τμήματος Δ/νσης Αλληλεγγύης & Κοιν. Υποθέσεων που βρίσκεται στην Ναύπακτο (Δ/νση: Θ. Νόβα 6)

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, στην υπηρεσία του Δήμου, ο φορέας ( Δήμος) εκδίδει αντίστοιχη κάρτα μέλους, που θα αποδεικνύει κάθε φορά την δυνατότητα συμμετοχής στις Υπεύθυνες Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής.

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ στις Υπεύθυνες Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής.
Η καταβολή αντιτίμου από τους αθλούμενους για όλη την διάρκεια άθλησης, στοιχίζει:

 Τμήμα – Άσκηση Α.Μ.Ε.Α χωρίς συμμετοχή
 Τμήμα – Παιδί και Αθλητισμός – συμμετοχή ( 17,78 €)
 Τμήμα – Aθλητισμός και Γυναίκα -συμμετοχή ( 13,34 € )
 Τμήμα – Άσκηση και ενήλικες -συμμετοχή ( 13,34 € )
 Τμήμα – Προσχολική ηλικία – συμμετοχή ( 17,78 € )
και τα χρήματα καταβάλλονται εφάπαξ στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου .

Για πληροφορίες στα ανωτέρω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26340 – 38636 (κ. Kυρίτση Βασίλη) υπάλληλο του Δήμου και με τις Υπεύθυνες Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής.
 κα Μεντζά Κονδύλω (τηλ. 6937015078) για τα προγράμματα : «Παιδί και Αθλητισμός» τμήματα (2) Ναύπακτος – « Προσχολική Ηλικία » τμήμα (1) – Άθληση & Γυναίκα τμήματα (2).
 κα Καλτσά Χριστίνα (τηλ. 6975716640) για το προγράμματα : « Άσκηση ατόμων με αναπηρίες» τμήματα (3)
 κα Δημαρά Κων/να (τηλ. 6972665891) για το πρόγραμμα: «΄Αθληση και Γυναίκα » τμήματα (2) στην Δημοτική Κοινότητα Αντιρρίου» – «Άθληση και Γυναίκα » τμήμα (2) στη Ναύπακτο & « Άσκηση και Ενήλικες» τμήμα (1) Παπαχαραλάμπειο Στάδιο , πρωϊ 11:00- 12:00 & «Άθληση & Γυναίκα» 12:00-13:00, Παπαχαραλάμπειο Στάδιο.
 κα Κακογιάννη Ζωή (τηλ.6949939956 ) για τα Πρόγραμμα: « Άσκηση και Ενήλικες» τμήματα (2) Naύπακτος.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τσουκαλάς Κων/νος