Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 5/12/2019 (Κατεπείγουσα συνεδρίαση)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143 ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 5-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 109

ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 5-12-2019 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.22337/5-12-2019 εισήγηση της Τ.Υ. για την κυκλοφοριακή μελέτη του έργου «αστική ανάπλαση εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης της Ναυπάκτου»
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για το θέμα αυτό διότι πρέπει άμεσα να εγκριθεί η κυκλοφοριακή μελέτη, λόγω της ανάπλασης εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης.

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.21744/28-11-2019 εισήγηση της Τ.Υ. για απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Φρουρίου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για το θέμα αυτό για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης επί της οδού Φρουρίου.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη