ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Τέρμα Κοζώνη
ΤΗΛ: 2634038290
FAX: 2634021933

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση κινητού εξοπλισμού, ήτοι: α) 220 μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων &
β) μία (1) ηλεκτρική κουζίνα μάρκας teka, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00 έως και 14:30 στο κεντρικό Δημαρχείο, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την αριθ. 39/2020 απόφαση Ο.Ε.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παπαβασιλείου Σωκράτης

Δείτε εδώ την απόφαση Ο.Ε.