Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 3/3/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 28-2-2020
Αριθ. Πρωτ.: 21

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 3-3-2020 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην κεντρική αίθουσα του δημοτικού καταστήματος επί της Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση πρότασης για τον νέο θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων. (εισηγητής Υφαντής)
2. Διατύπωση πρότασης για την ανάδειξη της Κοινότητας Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας ως «Έξυπνης Πόλης» (Smart City). (εισηγητής Υφαντής)
3. Διατύπωση πρότασης για εξασφάλιση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μία Ναύπακτο προσιτή και ανθρώπινη. (εισηγητής Υφαντής)
4. Διατύπωση πρότασης για επέκταση της παιδικής χαράς στην πλατεία Οξύλου.
5. Διατύπωση πρότασης για διαμόρφωση της πλατείας Στάικου σε χώρο αθλοπαιδιών.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη