Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας – 14/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σπυριδούλα Παυλοχρήστου
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6453
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10- 4-2020

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 14-4-2020 και ώρα 11:00 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης σύμφωνα με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες κοινωφελούς εργασίας», έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Ναυπακτίας».
3. Απολογισμός οικονομικού έτους 2019 β/θμιας σχολικής επιτροπής.
4. Απολογισμός οικονομικού έτους 2019 α/θμιας σχολικής επιτροπής.
5. Απόφαση επί αιτήσεως Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.
6. Εξέταση αιτήσεως «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. & ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε.».
7. Εξέταση αιτήσεως Θύμιου Νάτση.
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών.
9. Αποδοχή δωρεάς μασκών από την Βιοτεχνία Ενδυμάτων Νικολάου Α. Ζησιμόπουλου για την προστασία και προφύλαξη από τον κορονωιό.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος