Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : Παύλος Αγγελόπουλος
Τηλ./Fax : 2634 361205
2634 361210
Ναύπακτος 16 -04-2020
Αριθ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης , Συντήρησης & Λειτουργίας
Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
protocol@yme.gov.gr
2. Δήμο Ναυπακτίας
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής
Και Επικοινωνιών
vmathioudakis@nafpaktos.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας»
Προϋπολογισμού: 967.741,94 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ανοιχτό διαγωνισμό), για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας», προϋπολογισμού: 967.741,94 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Υδραυλικά Α2 τάξη και ΑΝΩ, Ηλεκτρομηχανολογικά 1η τάξη και ΑΝΩ, καθώς και Έργα Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων Α2 τάξη και ΑΝΩ. Το έργο θα εκτελεστεί στην Τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας του Δήμου Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Νικήτας Πολύδωρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Εσωτερική Διανομή:
• Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
• Παύλος Αγγελόπουλος – Φ.Ε.
• Χ.Α.