Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου – 27/4/2020 (ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ)

ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 23-4-2020
Αριθ. Πρωτ.: 35

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Δευτέρα 27-4-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 20:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης περί έγκρισης ή μη εκτέλεσης έργου στην Κοινότητα Ναυπάκτου.
2. Έκφραση γνώμης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της (πρώην) αδειούχου Ανδρεοπούλου Ουρανίας, χα Πελέκη Αριστείδη, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.
3. Ονομασία οδού στην Παλαιοπαναγιά στη δεύτερη κάθετη επί της οδού Βαρελά του Δήμου Ναυπακτίας.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη