ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118
Επόπτης λαϊκής : Θεοφάνης Σπυρίδων
Τηλ. : 26343-60144
Κινητό: 6974 420940
Ναύπακτος 27/04/2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΜΑΙΟΥ 2020
Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Μάϊο θα λειτουργήσει ως εξής:
Το Σάββατο 02-05-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 09-05-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 16-05-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 23-05-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 30-05-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Από το Αρμόδιο Τμήμα.