Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΠΡΟΣ: Ιδιοκτήτες Καταστ/των
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                              Υγειον/κού Ενδιαφ/ντος
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατατεθείσα τροπολογία: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
—————-
Στις 20.05.2020 κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: “Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη” η υπ’ αριθ. 305/2 τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει την επέκταση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τους επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους, όπου αυτό είναι εφικτό.
Με τις διατάξεις της ανωτέρω τροπολογίας:

  • Παρέχεται, έως τις 31.12.2020, η δυνατότητα παραχώρησης πρόσθετου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), όπου αυτό είναι εφικτό, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου χώρου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ατελώς, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
  • Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανωτέρω παραχώρηση, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 50%.
  • Προβλέπεται η συγκρότηση συνεργείων με απόφαση Δημάρχου για τον έλεγχο των ορίων ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής και την περισυλλογή αντικειμένων επί αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου.
  • Προβλέπονται κυρώσεις (πρόστιμο με απόφαση Δημάρχου, αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προσωρινή διακοπή λειτουργίας καταστήματος) για όσους χρησιμοποιούν αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο, πέραν του πρόσθετου χώρου που τους παραχωρείται με τις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου της τροπολογίας.
  • Παρέχεται η δυνατότητα, με αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίες θα ισχύουν έως 31.12.2020, επιβολής προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης.
  • Η ανωτέρω τροπολογία δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Θα σας ενημερώσουμε για την ψήφισή της και τη θέση της σε ισχύ.
    Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε., προς αποφυγή δυσλειτουργειών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, για την έγκαιρη ανταπόκρισή τους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι την Παρασκευή 29/5/2020.
    Από το Αρμόδιο Τμήμα