ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,                        Ναύπακτος 01-06-2020
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούνιο θα λειτουργήσει ως εξής:

Το Σάββατο 06-06-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά και στην περιοχή των Παζαριών. ¬

Το Σάββατο 13-06-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου και στην περιοχή των Παζαριών.¬

Το Σάββατο 20-06-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Το Σάββατο 27-06-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

 

Από το Αρμόδιο Τμήμα.