Κατεπείγουσα Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 11-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ναύπακτος 10-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                  Αριθ. Πρωτ.: 44
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΣ:
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία                 1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,                                             κοινότητας Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300                                              2) ως πίνακας αποδεκτών
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143                                                ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο
Φαξ: 2634360121

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Δια περιφοράς Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Πέμπτη 11-6-2020 και ώρα 20:00 στην πραγματοποίηση Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 20:00 και ώρα λήξης 21:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Έκφραση γνώμης για τροποποίηση της υπ’αρ.43/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία Γριμπόβου του Δήμου Ναυπακτίας».

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη