Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 18-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 12-6-2020
Αριθ. Πρωτ.: 47
ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της
Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

Πληρ: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Πέμπτη 18-6-2020 και ώρα 20:00 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»
2. Έκφραση γνώμης της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Τζαβελαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»
3. Πρόταση για αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως των Επεκτάσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ναυπάκτου που έχει εγκριθεί με το από 5.4/28-2-1978 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ153Δ΄/78)».
4. Πρόταση για εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και διαδικασία απαλλοτρίωσης τμημάτων των οικοπέδων που ρυμοτομούνται με την εφαρμογή του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε με τις διατάξεις του Ν.∆./17-7-1923 στη Ναύπακτο, πραγματοποιείται με την διαδικασία σύνταξης πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης των οικοπέδων αυτού.
5. Πρόταση για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη