Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-06-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-6-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10502

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 19-6-2020, και ώρα 13:15 σε κατεπείγουσα δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»
2. Εισήγηση επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Τζαβελαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»
3. Εισήγηση για μονοδρόμηση της οδού Γυμνασίου έμπροσθεν του 6ου δημοτικού σχολείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης