Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ » προϋπολογισμού 436.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ./Fax : 2634 360417
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ναύπακτος 23-06-2020
Αριθ. Πρωτ. :10828

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης , Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Ναυπακτίας
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής Και Επικοινωνιών
vmathioudakis@nafpaktos.gr

ΘΕΜΑ:Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ » προϋπολογισμού 436.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) – ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 – για την εκτέλεση του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ » Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014- 2020 0011469049 προϋπολογισμού 436.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαθιουδάκης Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.