ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου : «Ανάπλαση δημοτικής οδού στο Αντίρριο Υποέργο 1 Ανάπλαση δημοτικής οδού στο Αντίρριο»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» Αριθμ. Πρωτ. : 10834/23-06-2020 Μέτρο 19 : «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα». Υπομέτρο 19.2 : «Στήριξη … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016) της πράξης / του έργου : «Ανάπλαση δημοτικής οδού στο Αντίρριο Υποέργο 1 Ανάπλαση δημοτικής οδού στο Αντίρριο».