Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου ΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ./Fax : 2634 360417
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ναύπακτος 26-06-2020
Αριθ. Πρωτ. : 11078

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης , Συντήρησης & Λειτουργίας
Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
site-support@yme.gov.gr
2. Δήμο Ναυπακτίας
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής Και Επικοινωνιών
vmathioudakis@nafpaktos.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 450.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) – ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 – για την εκτέλεση του έργου « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014- 2020 0011442646 προϋπολογισμού 450.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας .
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαθιουδάκης Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.