ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος, 01/07/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Ιούνιο θα λειτουργήσει ως εξής:
Το Σάββατο 04-07-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 11-07-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 18-07-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 25-07-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

Από το Αρμόδιο Τμήμα.