Έγκριση της Εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την Υπ.αριθ.157/2020 Απόφαση Δημοτικου Συμβουλιου του Δήμου Ναυπακτίας (ΑΔΑ:ΨΡΡΗΩΚΓ-Κ22) αποφασίστηκε η εγκριση και υποβολή της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

Για να κατεβάσετε την απόφαση του Δ.Σ πατήστε εδώ.