ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 303 00 – Ναύπακτος
Τηλ.: 26343-60149
Fax : 26343-60118
Επόπτης λαϊκής : Θεοφάνης Σπυρίδων
Τηλ. : 26343-60144
Κινητό: 6974 420940
Ναύπακτος 24/07/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Η Λαϊκή Αγορά Ναυπάκτου κατά το μήνα Αύγουστο θα λειτουργήσει ως εξής:
Το Σάββατο 01-08-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬
Το Σάββατο 08-08-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Την Παρασκευή 14-08-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου.
Το Σάββατο 22-08-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά.¬
Το Σάββατο 29-08-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬

Από το Αρμόδιο Τμήμα.