Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 1.173.387,10 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση :Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β.Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες: Καζανά Μάγδα
Τηλ./Fax : 2634 361223
Ναύπακτος 15/07/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 12353/2020

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης , Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
protocol@yme.gov.gr
site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου
Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 1.173.387,10 € (χωρίς Φ.Π.Α 24%.)

Ο ΔήμοςΝαυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ανοιχτό διαγωνισμό), για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛAΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού: 1.173.387,10 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗ 2η και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς του Δήμου Ναυπακτίας στο
Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 .

Ο Διευθυντής
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Νικήτας Πολύδωρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.