Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 06-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13815

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
Καλείστε την Πέμπτη 6-8-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στον Δήμο Ναυπακτίας κατά την περίοδο 2020-2021 – τροποποίηση της αρ.181/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

Η συνεδρίαση για το 1ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της προθεσμίας για την ένταξη στο πρόγραμμα μαθητείας.

2. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2020-2021, της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης››.

Η συνεδρίαση για το 2ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης