Κατεπείγουσα Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας στις 12-08-2020

ΚΕΔΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος 11/08/2020
Αρ. Πρωτ.:237

Προς: Μέλη ΚΕΔΝ
Tσουκαλάς Κων/νος
Καραδήμας Χαράλαμπος
Σιαμαντάς Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης
Κεχαγιά Αικατερίνη
Χάρος Αριστομένης
Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος
Πολυγένη Μαρία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Tετάρτη 12-8-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 09:30 και ώρα λήξης 10:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: dkeanafpaktias@gmail.com , σύμφωνα με το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υπ’αρ.163/2-5-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, με το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (45266/15-
7-2020 ΥΠ.ΕΣ.)
2. Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής Πρόεδρου ΔΣ.

Η Πρόεδρος ΔΣ
Ζιαμπάρα Μαρία