Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» και γνωμοδότηση επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Τζαβελαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»

Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» και γνωμοδότηση επί της μελέτης «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Τζαβελαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»

Για να κατεβάσετε τις γνωμοδοτήσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πατήστε εδώ.