Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας δια περιφοράς στις 19-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14272

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τετάρτη 19-8-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 23/07/2020 επικαιροποιημένης υπ’ αριθμόν 33/2018 μελέτης και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
2. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ».
3. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7/2020 μελέτης και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ( ποσό 256.680,00 € )

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης