Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 25-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρηστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14578
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 25-08-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Απόρριψη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» της αναδόχου ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε..
2. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΥΛΛΗΝΗΣ».
3. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για τις υπηρεσίες συλλογής & διαχείρισης στερεών & οργανικών αποβλήτων.
4. Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων και τεσσάρων οχημάτων ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2 ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ και ενός (1) επιβατικού οχήματος». Προϋπολογισμού 921.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος