Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 26-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121
Ναύπακτος 21-8-2020
Αριθ. Πρωτ.: 83

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Τετάρτη 26-8-2020 και ώρα 20:00 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.12898/22-7-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Γνωμοδότηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης – άδειας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς στο Αστικό Κέντρο Ναυπάκτου» του ΟΤΕ Α.Ε.
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.13615/5-8-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για άδεια απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Νόβα 50 στη Ναύπακτο.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.13842/7-8-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για άδεια απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Νόβα στη Ναύπακτο.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.12536/11-8-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Χορήγηση θέσεων στάθμευσης για ξενοδοχειακή μονάδα επί της οδού Ανδρέα Κοζώνη στη Ναύπακτο.
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.11585/19-8-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Βαρδακουλά 2 στη Ναύπακτο.
6. Διατύπωση πρότασης για ανάπλαση και άμεση παρέμβαση του κοινόχρηστου χώρου (Κ.Χ.) που ευρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Δημήτριο Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Υφαντής)
7. Διατύπωση πρότασης για ανάπλαση δημοτικού γηπέδου του Δήμου Ναυπακτίας που βρίσκεται στην παραλία ανατολικά του χειμάρρου της Βαρειάς. (εισηγητής κ. Υφαντής)
8. Διατύπωση πρότασης για ανάπλαση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου που ξεκινά δυτικά του χειμάρρου Βαρειάς και καταλήγει στην συμβολή με την Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου στην περιοχή της Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Υφαντής)
9. Διατύπωση πρότασης για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (Κ.Χ.) οικισμού Καστρακίου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Υφαντής)
10. Διατύπωση πρότασης για τον καθαρισμό των χειμάρρων ανατολικά και δυτικά της πόλης μας. (εισηγητής κ. Βαρελάς)
11. Διατύπωση πρότασης για αγορά οικοπέδου στην περιοχή Παλαιοπαναγιά για μελλοντική χρήση πλατείας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
12. Διατύπωση πρότασης για τσιμεντόστρωση του χώρου παρκινγκ πάνω από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου μας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
13. Διατύπωση πρότασης της επιτροπής για τους εορτασμούς της Παλιγγενεσίας του 1821 για τα 200 χρόνια προκειμένου να συμπεριληφθεί ο Γιάννης Βλαχογιάννης στις εορτές αυτές λόγω της ιστορικής προσφοράς το 1821. (εισηγητής κ. Τούμπανος)

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη