Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 31-08-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15309

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
Καλείστε την Δευτέρα 31-8-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Παράταση συνολικού χρόνου περαίωσης μελέτης νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) περιοχής διοικητικών ορίων πρώην Δ. Ναυπάκτου Ν.Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω λήξης της προθεσμίας περαίωσης.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης