Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 31-8-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15364
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 4-9-2020, και ώρα 10:00 σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Γνωμοδότηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης – άδειας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς στο Αστικό Κέντρο Ναυπάκτου» του ΟΤΕ Α.Ε.
2. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για άδεια απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Νόβα 50 στη Ναύπακτο.
3. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για άδεια απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Νόβα στη Ναύπακτο.
4. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Χορήγηση θέσεων στάθμευσης για ξενοδοχειακή μονάδα επί της οδού Ανδρέα Κοζώνη στη Ναύπακτο».
5. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Βαρδακουλά 2 στη Ναύπακτο».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Παπαιωαννίδης