Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 08-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4-9-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15638

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 08-09-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2020.
2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης πέντε λογαριασμών αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΝ έως 31/12/ 2020
5. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης ΚΕΔΝ έως 31/12/2020
6. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΚΕΔΝ έως 31/12/2020
7. Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΚΕΔΝ έως 31/12/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος