Ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και του Τελικού Πίνακα Απορριπτομένων για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (Διδακτικό Έτος 2020-21) κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ναυπακτίας

Αναρτήθηκαν στον ιστοτοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα Τελικά Αποτελέσματα Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και ο Τελικός Πίνακας Απορριπτομένων για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (Διδακτικό Έτος 2020-21) κατηγορίας ΥΕ Καθαριστών-στριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ναυπακτίας

Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Απορριπτομένων πατήστε εδώ.