Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 22-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-9-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16629

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή δωρεάς από σούπερ μάρκετ για σχολικά είδη «Σκλαβενίτης Α.Ε».
2. Αποδοχή δωρεάς από εταιρία SKAG για σχολικά είδη.
3. Αποδοχή δωρεάς και υπογραφή Συμφώνου Σύμβασης Συμμόρφωσης προς του όρους της δωρεάς.
4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη δημιουργία – παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (video) για την 449η επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.
5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προώθηση οπτικοακουστικού υλικού (video) για την 449η επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
7. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου».
8. Αποδοχή δωρεάς διατακτικών σούπερ μάρκετ ΑΒ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος