Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας κατεπείγουσας συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121
Ναύπακτος 25-9-2020
Αριθ. Πρωτ.:103

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας κατεπείγουσας συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Ναυπάκτου»

Μετά την ματαίωση της κατά την 24-9-2020 συνεδρίασης της κοινότητας Ναυπάκτου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:100/21-9-2020 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε σε νέα κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας (μέσω τηλέφωνου) την 25-09-2020, με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 10:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχεται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης:
1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.16026/9-92020 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για άδεια απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Νόβα 50 στη Ναύπακτο».
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.16025/9-9-2020 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για άδεια απότμησης – υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Αθ. Νόβα στη Ναύπακτο».
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.16024/9-9-2020 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Βαρδακουλά 2 στη Ναύπακτο».
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.14183/18-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης της κα. Βλαχογιάννη Ευαγγελία του Χαραλάμπου στην οδό Σταματίου του Δ. Ναυπακτίας».
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.15254/18-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Αίτηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του Κ. Πατσαούρα Αχιλλέα του Χαράλαμπου στην Οδό Αμφισσης ( Πλατεία Οξύλου) στη Ναύπακτο».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη