Ανάρτηση Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για τα έτη 2017-2018

Αναρτήθηκαν οι Απολογιστικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για τα έτη 2017-2018

Για να κατεβάσετε τον Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων έτους 2017 πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τον Απολογιστικό Πίνακα Εξόδων έτους 2017 πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τον Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων έτους 2018 πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τον Απολογιστικό Πίνακα Εξόδων έτους 2018 πατήστε εδώ.