Υποχρέωση εξόφλησης μέχρι 31-10-2020 της 2ης και τελευταίας δόσης επί του αναλογούντος ετήσιου τέλους των αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Υποχρέωση εξόφλησης μέχρι 31-10-2020 της 2ης και τελευταίας δόσης επί του αναλογούντος ετήσιου τέλους των αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
————–
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας (Α.Δ.Α.: ΩΦΦ8ΩΚΓ-ΖΥΠ) περί καθορισμού του αριθμού των δόσεων, που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων 2020 και με δεδομένο ότι προ της έκδοσης των ανωτέρω αδειών καταβλήθηκε το σχετικό για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου ποσό, ανερχόμενο σε ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους, ενώ το υπόλοιπο ποσό του αναλογούντος τέλους επιμερίζεται και καταβάλλεται σε έως δύο (2) ισόποσες δόσεις, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της 2ης δόσης και τελευταίας δόσης είναι μέχρι την 31/10/2020.
Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, καθόσον η εκπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή έστω και μιας εκ των προβλεπόμενων – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφαση Δ.Σ. Ναυπακτίας – δόσεων εξόφλησης του σχετικού ετήσιου τέλους για το 2020 συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας και την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου [Άρ. 50 παρ. 1 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93)].

Από το Αρμόδιο Τμήμα

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• Φούφλια Πολυτίμη, 2634-3-60148.
• Κουτσοσπύρου Μαρία, 2634-3-60111.