Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-10-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 18588

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 10:00 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης .

• Υποβολή πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» συνολικής δημόσιας δαπάνης 478.503,00 € στην αρ. πρ. 2893/17-07-2020 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» 2 «Προστασία Περιβάλλοντος- μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον». Κωδικός Πρόσκλησης: 0204C04 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 4.c. 1.1-a3: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος