Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-10-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:18505

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. κ. Αντιδήμαρχοι
4. κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
5. κ. Πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου
6. κ. Πρόεδρο ΚΕΔΝ
7. κ. Πρόεδρο ΔΕΥΑΝ
8. κ. Πρόεδρο ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
9. κ. Πρόεδρο ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 1Ης ΓΕΝ
10. κ.κ. εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας & Δωρίδος (Αποκαύκου 16) σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2021
• Έκφραση γνώμης για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2021

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Σιμάκης

Τα σχόλια είναι κλειστά

Αριθμός απαντήσεων: καμία απάντηση.