ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος, 30/10/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ύστερα από την είσοδο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Δεύτερο Επίπεδο Επιτήρησης αναφορικά με την προστασία των πολιτών από τον covid-19, ο Δήμος Ναυπακτίας, θα πραγματοποίει κάθε Σάββατο παράλληλη λαϊκή αγορά με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών εμπόρων σε κάθε χώρο διεξαγωγής της εντός των ορίων του αστικού ιστού. Τα σημεία διεξαγωγής των παράλληλων λαϊκών αγορών θα είναι ταυτόχρονα οι δυο περιοχές που έως σήμερα διεξάγεται κάθε Σάββατο η κανονική Λαϊκή αγορά του Δήμου. Έτσι το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς μηνός Νοεμβρίου για το Δήμο Ναυπακτίας έχει ως εξής:
Το Σάββατο 07-11-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου και παράλληλη λαϊκή αγορά ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬.
Το Σάββατο 14-11-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά και παράλληλη λαϊκή αγορά δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬.
Το Σάββατο 21-11-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου και παράλληλη λαϊκή αγορά ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬.
Το Σάββατο 28-11-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά και παράλληλη λαϊκή αγορά δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα παραγωγών και επαγγελματιών εμπόρων που θα συμμετέχουν σε κάθε περιοχή της Λαϊκής Αγοράς Ενημέρωση (06-11-2020).

Από το Αρμόδιο Τμήμα.