Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 13-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-11-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20166

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 13-11-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 11:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

• Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος