Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΥΠΟ ΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ » προϋπολογισμού 304.000,00 € ( με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
Ταχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου-Αντιρρίου & Β. Βαρελά
Ταχ. Κώδικας : 30300 Ναύπακτος
Πληροφορίες : ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ./Fax : 2634 360417
2634 360430
E-mail : ty.tme.dhmos.nafpaktias@gmail.com
Ναύπακτος 13-11 2020
Αριθ. Πρωτ. : 20217

ΠΡΟΣ:
1.Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ανάπτυξης , Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
Αναστάσεως 2 & Τσιγαντέ
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα site-support@yme.gov.gr

2.Δήμο Ναυπακτίας
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής
Και Επικοινωνιών

Ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) – ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Ν.4412/2016 – για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ» ΥΠΟ ΕΡΓΟ 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ» Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014- 2020 0011469247 προϋπολογισμού 304.000,00 € (με Φ.Π.Α.) με δικαίωμα
συμμετοχής να έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ του Δήμο Ναυπακτίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Η Αν. Διευθύντρια
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε