Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 17-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121
Ναύπακτος 13-11-2020
Αριθ. Πρωτ.:125
ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Τρίτη 17-11-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου, (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 19:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έκφραση γνώμης χορήγησης έγκρισης για την υλοποίηση της προμήθειας «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη