Διαδικτυακή εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ για το τέλος 1% προς τους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων που φιλοξενούν ΑΠΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφ.: Ραυτόπουλος Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Παρ. Κοζώνη Ναύπακτος
Τ.Κ.: 303 00
Τηλ.: 26340-38544
Fax : 26340-21933
Email: dkraftopoulos@gmail.com
Ναύπακτος 20/11/2020
Α.Π.:Ε.Δ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαδικτυακή εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ για το τέλος 1% προς τους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων που φιλοξενούν ΑΠΕ.
ΣΧΕΤΙΚΑ : 1. Το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/29-05-2019, (ΦΕΚ 2172 Β΄).
2. Η με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/299//31-07-2020 απόφαση ΥΠΕΝ.
3. Το από 12-11-2020 email του ΥΠΕΝ.
4. Η από 13-11-2020 ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ στην ιστοσελίδα της θέματα Σταθμών ΑΠΕ.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την απόδοση του τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας της περιόδου 2015 – 2019 και έχει δημοσιοποιήσει τον κατάλογο με τα ποσά που θα αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές ανά Κοινότητα καθώς επίσης έχει δημοσιοποιήσει και τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Νεοχωρίου, Καλαβρούζας, Μακύνειας και Μολυκρείου.
Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση την 31-07-2020 εντός των διοικητικών ορίων των παραπάνω κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο

https: //apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

για να δουν αν είναι δικαιούχοι επιστροφής στο λογαριασμό του ρεύματός τους.
Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών την 31-07-2020 οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο μας, μέχρι τις 10-12-2020, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/29-05-2019, (ΦΕΚ 2172 Β΄), παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο Δήμο να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την σχετική βεβαίωση.

Για να κατεβάσετε την αντίστοιχη αίτηση πατήστε εδώ.