Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 24-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121
Ναύπακτος 20-11-2020
Αριθ. Πρωτ.:127

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου»

Καλείστε την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 18:00 σε δια περιφοράς συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου, (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 19:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Επανεπιβολή ρυμοτομίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων στη συνολική έκταση του Κοινόχρηστου Χώρου Α (Ο.Τ.124) («πλατεία Παπαχαραλάμπους») και του Κοινόχρηστου Χώρου Γ (έναντι του Ο.Τ.231) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις 2018» του Πράσινου Ταμείου (κωδ. Πρόσκλησης Κ.Χ.2020) για τον σκοπό αυτό.

Η πρόεδρος της
Κοινότητας Ναυπάκτου

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη