Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 20-11-2020 και ωρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-160
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-11-2020
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:20647

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο κοινότητας Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 20-11-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Προσδιορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας για την εκπόνηση της γνωμοδότησης που της ανατέθηκε με την 393/2020 Απόφαση ΟΕ

Η ειδική συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να παρασχεθεί η νομική γνωμοδότηση το συντομότερο δυνατό για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται στην 393/2020 Απόφαση ΟΕ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης