Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 27-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-11-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 21074

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 10:00 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 10:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο mail: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης .

• Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Ναυπάκτου», έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 111/2020 μελέτης για την ανωτέρω υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος