ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ναύπακτος, 30/11/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Δήμος Ναυπακτίας, για το μήνα Δεκέμβριο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.76629/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5255), η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στην Κοινότητα, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας, θα πραγματοποίει κάθε Σάββατο παράλληλη λαϊκή αγορά με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών εμπόρων σε κάθε χώρο διεξαγωγής της εντός των ορίων του αστικού ιστού.
Τα σημεία διεξαγωγής των παράλληλων λαϊκών αγορών θα είναι ταυτόχρονα οι δυο περιοχές που έως σήμερα διεξάγεται κάθε Σάββατο η κανονική Λαϊκή αγορά του Δήμου.
Έτσι το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς μηνός Δεκεμβρίου για το Δήμο Ναυπακτίας έχει ως εξής:

Το Σάββατο 05-12-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου και παράλληλη λαϊκή αγορά ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬
Το Σάββατο 12-12-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά και παράλληλη λαϊκή αγορά δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬.
Το Σάββατο 19-12-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου και παράλληλη λαϊκή αγορά ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬
Την Πέμπτη* 24-12-2020 ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά και παράλληλη λαϊκή αγορά δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου. ¬.
Την Πέμπτη** 31-12-2020 δυτικά της πόλεως έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου και παράλληλη λαϊκή αγορά ανατολικά της πόλεως περιοχή Σκά. ¬

*Η Λαϊκή αγορά που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 26-12-2020, λόγω αργίας τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μετακινείται χρονικά στις 24-12-2020 ημέρα Πέμπτη.
** Η Λαϊκή αγορά που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 02-01-2021, λόγω εορτής της Πρωτοχρονιάς, μετακινείται χρονικά στις 31-12-2020 ημέρα Πέμπτη.

Από το Αρμόδιο Τμήμα.

Για να δείτε τους συμμετέχοντες της λαικής αγοράς για το μήνα Δεκέμβριο 2020 πατήστε εδώ.