Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 15-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11- 12-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22451

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ναυπακτίας, οικονομικού έτους 2021.
2. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΔΝ οικονομικού έτους 2021.
3. Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΚΕΔΝ οικονομικού έτους 2021.
4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην «προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού 4χ4 και ενός (1) ημιφορτηγού 4χ2», έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 134/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, ως άγονο τμήμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε ΑΔΑΜ 20PROC007343231 2020-09-21
5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην «προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού τύπου ΒΑΝ», έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 135/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, ως άγονο τμήμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε ΑΔΑΜ 20PROC007343231 2020-09-21
6. Έγκριση ανάθεσης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων Δ.Ε. Αποδοτίας» μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και της αριθ. 139/2020 μελέτης καθώς και τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης.
7. Έγκριση ανάθεσης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων Δ.Ε. Πυλήνης» μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και της αριθ. 140/2020 μελέτης καθώς και τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης.
8. Αποδοχή δωρεάς Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση των δράσεων του Δήμου Ναυπακτίας.
9. Αποδοχή δωρεάς Τράπεζας Πειραιώς και έγκριση όρων χορηγικής σύμβασης.
10. Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων κατ΄ άρθρο 65 παρ. 3 Ν.4688/2020 (ΦΕΚ Α 101).
11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας για την συντήρηση των δημοτικών κτιρίων.
13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την αναπαραγωγή χριστουγεννιάτικης μουσικής στους κεντρικούς δρόμους της Ναυπάκτου.
14. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πανουργιά Ηλία.
15. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης πέντε λογαριασμών αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.
16. Αποδοχή δωρεάς διατακτικών σούπερ μάρκετ ΑΒ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος