Λειτουργία δύο παράλληλων υπαίθριων αγορών Ν. 4682/2020 στη Ναύπακτο ως τις 18.1.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ναύπακτος, 18/12/2020

NAKOINΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Λειτουργία δύο παράλληλων υπαίθριων αγορών Ν. 4682/2020 στη Ναύπακτο ως τις 18.1.2021.
———————————-
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 134610/17-12-2020 θετική Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή περί καθορισμού νέωv χώρων λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) στον Δήμο μας, σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια και κατ’ εκτέλεση της ανωτέρω αναφερόμενης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 22.905/18-12-2020 σχετική Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας περί λειτουργίας δύο παράλληλων υπαίθριων αγορών εντός του αστικού ιστού της πόλης της Ναυπάκτου, μέχρι τις 18-1-2021, η διεξαγωγή των οποίων θα πραγματοποιείται στα κάτωθι σημεία ως εξής:
(i) Επί της συμβολής των οδών Μεναίχμου & Σιαμαντά μέχρι την διασταύρωση με την οδό Εθνικής Συμφιλίωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. Η εν λόγω υπαίθρια αγορά θα πραγματοποιείται κάθε φορά παράλληλα με τη νυν λαϊκή αγορά του Δήμου μας επί τμήματος της οδού Βαρελά από τη συμβολή της με την οδό Διός και προς τα ανατολικά αυτής, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες, δηλαδή θα λαμβάνει χώρα κάθε Σάββατο εναλλάξ σε σχέση με την κατωτέρω υπό στοιχεία (ii) αναγραφόμενη, από 07:00 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.
(ii) Επί της συμβολής των οδών Πλαστήρα & Βαρελά μέχρι την οδό Φωτομάρα στην δυτική όχθη του χειμάρρου Σκα της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας. Η εν λόγω υπαίθρια αγορά θα διεξάγεται κάθε φορά παράλληλα με τη νυν λαϊκή αγορά του Δήμου μας επί της οδού Σιαμαντά, την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες, δηλαδή θα λαμβάνει χώρα κάθε Σάββατο εναλλάξ σε σχέση με την ανωτέρω υπό στοιχεία (i) αναγραφόμενη, από 07:00 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.

Aπό το Αρμόδιο Τμήμa