Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 29-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360105
FAX: 2634360121
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-12-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 23320

ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Τρίτη 29-12-2020 και ώρα 14:15 στην πραγματοποίηση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

• Απαλλαγή υπολόγου κ. Μίχου Περικλή και έγκριση απόδοσης δύο λογαριασμών αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ
• Απαλλαγή υπολόγου κ. Τσαρούχη Αριστοτέλη για προπληρωμή χρηματικού εντάλματος στο υποθηκοφυλακείο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γκίζας Βασίλειος