Ανάρτηση της περίληψης δικογράφου της αίτησης του κοινωφελούς ιδρύματος “ΜΟ.Φ.Η. – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΥΡΔΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΥΚΗ”, που θα συζητηθει την 4η Φεβρουαρίου 2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε την Ανάρτηση της περίληψης του δικογράφου της αίτησης του κοινωφελούς ιδρύματος “ΜΟ.Φ.Η. – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΥΡΔΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΥΚΗ”, που θα συζητηθεί την 4η Φεβρουαρίου 2021 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών.

Περίληψη Δικογράφου.