Διαβούλευση επί του διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με αρ. διακήρυξης 22150/09-12-2020 και με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Π.Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
T.K 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Ζορμπάς Παν.- Παναγιωτοπούλου Στ.
Τηλ.: 2634361.211 – 2634361.213
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί του διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με αρ. διακήρυξης 22150/09-12-2020 και με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 94889

Αναφορικά με τον διαγωνισμό του θέματος θα θέλαμε να σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι για κάθε ενδιαφερόμενο:
Η σχετική διαβούλευση που θα γίνει την 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. (σύμφωνα με την αρ. 380/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) θα πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών της πανδημίας μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης e-presents.gov.gr. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη 6η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. να μας έχετε αποστείλει τα email σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vmathioudakis@nafpaktos.gr με κοινοποίηση στο email: slpap1983@gmail.com καθώς και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 94889, όπου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία ‘δωματίου’ με τις συμμετοχές της σχετικής διαβούλευσης.
Στα email που θα μας στείλετε θα ακολουθήσει η αποστολή του σχετικού link ώστε να γίνει η σύνδεση σας.
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη σύνδεσή σας θα πρέπει να συνδεθείτε με ατομικούς κωδικούς TAXIS NET.
Σε περίπτωση δυσκολίας σύνδεσης θα επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο οργάνωσης της τηλεδιάσκεψης κύριο Μαθιουδάκη Βασίλειο στο τηλ. : 6907540557.

Ο Διευθυντής
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
α/α

Παύλος Αγγελόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ